Videonávody

Jak vytvořit záznam

Zvolte si příslušnou položku v rámci kategorie, ke které chcete záznam provést. Zadejte název záznamu, abyste si jej mohli později jednoduše vyhledat. Uveďte k záznamu všechny podrobnosti, které potřebujete, nahrajte přílohu a uložte záznam.
 
 1. Vyberte si relevantní kategorii a příslušnou položku.
 2. Klikněte na „+“ vpravo dole a začněte vytvářet nový záznam.
 3. Kliknutím do jednotlivých polí budete moct vyplňovat podrobnosti záznamu nebo volit z předdefinovaného výběru.
 4. Vyplňte název záznamu. Ten bude sloužit jako identifikátor při pozdějším vyhledávání záznamů.
 5. Pokud chcete, vyplňte další pole pro bližší specifikaci záznamu.
 6. Evidujte si záznam ke své nebo jiné osobě.
 7. Nahrajte přílohu k záznamu kliknutím na možnost Nahrát soubor. Volbou Vybrat soubor, Vybrat z galerie, Pořídit snímek, nebo Skenovat dokument začnete s nahráním souboru.
 8. Napište si poznámku k záznamu.
 9. Kliknutím na Uložit vytvoříte záznam.
 
Pokud si budete chtít následně prohlédnout přílohy u položek, mějte na paměti, že prohlížeč souborů aplikace podporuje několik běžně používaných formátů. Pro prohlížení nepodporovaný formátů příloh bude nutné stáhnout soubor do Vašeho zařízení.

Jak nahrát soubor

V rámci zakládání záznamu k němu máte možnost nahrát přílohu volbou Nahrát soubor. V rámci nahraných souborů nejste nijak omezeni počtem nahraných příloh. Můžete volit z režimu Vybrat soubor, Vybrat z galerie, Pořídit snímek, nebo Skenovat.
 
Vybrat ze souborů
 • Touto volbou se vám automaticky otevře galerie dokumentů ve Vašem mobilním zařízení.
 • Po výběru příslušného souboru jej budete moct nahrát.
Vybrat z galerie
 • Touto volbou se vám automaticky otevře galerie fotografií ve Vašem mobilním zařízení.
 • Po výběru příslušné fotografie ji budete moct nahrát.
Pořídit snímek
 • Pokud chcete zvolit tuto možnost, budete vyzváni k povolení přístupu k Vašemu fotoaparátu.
 • V rámci tohoto režimu budete moct pořídit několik snímků naráz a před jejich finálním uložením některé případně smazat.
 • Pokud snímky neuložíte, budou ztraceny.
 • Funkce Pořídit snímek je zahrnuta v placené verzi aplikace Premium.
Skenovat
 • Pokud chcete zvolit tuto možnost, budete vyzváni k povolení přístupu k Vašemu fotoaparátu.
 • Před pořízením snímku budete moct vycentrovat skenovaný dokument, případně jej otočit o 90°.
 • V rámci tohoto režimu budete moct pořídit několik snímků naráz a před jejich finálním uložením některé případně smazat.
 • Pokud snímky neuložíte, budou ztraceny.
 • Funkce Pořídit snímek je zahrnuta v placené verzi aplikace Premium.
Přehrát video

Jak pracovat se záznamy

Přehrát video

Jak upravit/smazat záznam

Vytvořený záznam je možné dále upravovat či zcela smazat. Pokud zvolíte smazání záznamu, automaticky se tím zruší i jeho sdílení. Pokud byl záznam evidován pro nějakou osobu, smazáním záznamu dojde automaticky k jeho odstranění ze seznamu záznamů evidovaných pro danou osobu.

Vytvořený záznam máte možnost kdykoliv upravit kliknutím na ikonku  vpravo u názvu záznamu.
Po otevření nabídky úprav můžete záznam upravit nebo smazat. Smazáním záznamu dojde i k přerušení sdílení tohoto záznamu.
Smazaný záznam není možné obnovit.

V momentě, kdy je soubor již nahrán u záznamu, můžete soubor stáhnout, anebo smazat.
Soubor lze smazat kliknutím na křížek a potvrzením volby Smazat.

Pokud soubor stáhnete, můžete s ním dále nakládat, jak jste zvyklí ve Vašem mobilním zařízení, například jej odeslat emailem, kopírovat, tisknout, nebo přidat k nové poznámce.

Jak vytvořit osobu

Chcete mít rychle k dispozici i záznamy svých blízkých? Potřebujete vést evidenci pro nezletilé, zdravotně postižené, anebo starší osoby? Využijte právě této funkce. Jednoduchým vytvořením osoby v rámci aplikace u ní budete moct vést agendu osobních dokladů, dokumentů a všeho potřebného. Tato funkce je součástí placené verze aplikace Premium.

 1. Na nástěnce na liště Vytvořit osobu klikněte na „+“.
 2. Zadejte Jméno a Příjmení osoby.
 3. Vložte fotografii osoby volbou „+“ u profilového obrázku. Vložení profilového obrázku není povinné, fotografie bude nahrazena iniciály osoby.
 4. Kliknutím na Vytvořit se vám propíše osoba na lištu osob na Nástěnce a zároveň ji bude mít uvedenou na kartě Osoby v abecedním seznamu.
 5. Takto vytvořenou osobu již budete mít k dispozici při vytváření záznamu. Při kliknutí na Eviduji pro osobu ji budete mít zobrazenou v seznamu osob. Volbou osoby tak záznam k této osobě přiřadíte.
 6. Veškeré záznamy přiřazené k osobě se zobrazí při kliknutí na osobu na kartě Osoby nebo na liště Nástěnky.
 7. Funkce Vytvořit osobu je zahrnuta v placené verzi aplikace Premium.

Pokud záznam nepřiřadíte jiné osobě, automaticky se propisuje do Vašich záznamů. Možné zobrazit také na liště Nástěnky v Moje.

Jak sdílet trvale ihned

Každý záznam můžete sdílet jinému uživateli aplikace ihned a bez časového omezení.

 1. Vytvořte nový záznam nebo vyhledejte již existující záznam.
 2. Klikněte na Sdílet vpravo dole.
 3. Klikněte do pole E-mail a napište e-mail adresáta, kterému chcete záznam sdílet. Pokud již máte adresáta v evidenci, automaticky se vám nabídnou jeho údaje.
 4. Vyplňte Jméno a Příjmení.
 5. Zvolte typ sdílení: Trvale hned
 6. Volbou Sdílet zahájíte proces sdílení ve zvoleném režimu.


Pokud jste zadali sdílet trvale hned, adresátovi se záznam nasdílí v rámci aplikace na kartu Sdíleno se mnou. Vám se záznam zobrazí na kartě Sdílím pod zvoleným adresátem.
Pokud nemá adresát staženou aplikaci, na uvedený email mu přijde oznámení o sdíleném dokumentu spolu s výzvou ke stažení aplikace.
Úpravy provedené po sdílení se automaticky propisují do sdíleného dokumentu.
Pokud chcete záznam smazat, zrušíte tím i jeho sdílení.

Přehrát video

Jak sdílet jednorázově

Přehrát video

Každý záznam můžete sdílet jinému uživateli aplikace ihned a bez časového omezení. Zároveň můžete záznam sdílet s uživatelem aplikace až po svém úmrtí. Pokud potřebujete záznam sdílet pouze jednorázově, máte možnost nasdílet záznam prostřednictvím emailu mimo prostředí aplikace. Tato funkce je zahrnuta v placené verzi aplikace Premium.

 1. Vytvořte nový záznam nebo vyhledejte již existující záznam.
 2. Klikněte na Sdílet vpravo dole.
 3. Klikněte do pole E-mail a napište e-mail adresáta, kterému chcete záznam sdílet. Pokud již máte adresáta v evidenci, automaticky se vám nabídnou jeho údaje.
 4. Vyplňte Jméno a Příjmení.
 5. Zvolte typ sdílení: Jednorázově
 6. Volbou Sdílet zahájíte proces sdílení ve zvoleném režimu.

V rámci tohoto sdílení se adresátovi záznam nasdílí na uvedený email. Po kliknutí na tlačítko Stáhnout se adresátovi zobrazí webová stránka aplikace a současně se automaticky stáhne obsah sdíleného záznamu do zařízení. Stažení je možné provést pouze jednou. Po stažení souboru nebude již odkaz pro další stažení aktivní.

Jak sdílet Až tu nebudu

Každý záznam můžete sdílet jinému uživateli aplikace až po svém úmrtí a budovat si tak své digitální dědictví.

 1. Vytvořte nový záznam nebo vyhledejte již existující záznam.
 2. Klikněte na Sdílet vpravo dole.
 3. Klikněte do pole E-mail a napište e-mail adresáta, kterému chcete záznam sdílet. Pokud již máte adresáta v evidenci, automaticky se vám nabídnou jeho údaje.
 4. Vyplňte Jméno a Příjmení.
 5. Zvolte typ sdílení: Až tu nebudu
 6. Volbou Sdílet zahájíte proces sdílení ve zvoleném režimu.

 • Pokud jste zadali sdílet Až tu nebudu poprvé, budete vyzváni k nastavení intervalu pro Kontrolu života. Tato kontrola slouží k tomu, aby aplikace ověřila, že jste stále aktivním uživatelem aplikace a nemá tedy spustit proces sdílení záznamů v režimu Až tu nebudu. Na pravidelné bázi ve zvoleném intervalu budete vyzváni push notifikací aplikace a e-mailem, abyste potvrdili Vaši aktivitu.

 • Pokud ve zvoleném termínu nebudete reagovat, spustí se další kolo ověřování v časových intervalech: 24 hodin / 48 hodin / 7 dní. Pokud ani tehdy nebudete reagovat, nasdílí se zvolenému adresátovi zašifrované záznamy na kartu Sdíleno se mnou.

 • Než bude moct adresát záznamy otevřít dešifrovacím klíčem, bude muset nejdřív nahlásit, že pravděpodobně nejste naživu.

 • Tím se spustí na Vaší straně v rámci aplikace další kolo ověřování v časových intervalech: 24 hodin / 48 hodin / 7 dní. Pokud ani tehdy nebudete reagovat, spustí se proces sdílení záznamů v režimu Až tu nebudu. Adresát tedy bude moct dešifrovat záznam.
Přehrát video